* Trong hầu hết các trường hợp, gói hàng sẽ được giao trong thời gian dự kiến đến. Tuy nhiên, ngày giao hàng thực tế có thể bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp chuyến vận chuyển, điều kiện thời tiết và các yếu tố bên ngoài khác. Vui lòng tham khảo thông tin theo dõi để biết ngày giao hàng chính xác nhất. Thời gian cụ thể tùy thuộc vào trang web / thông báo chính thức của công ty hậu cần.

Nếu gói hàng của bạn chưa được giao hoặc thông tin theo dõi của bạn cho thấy gói hàng của bạn đã được giao nhưng bạn chưa nhận được, bạn phải liên hệ với Dịch vụ Khách hàng để xác minh trong vòng 45 ngày kể từ ngày đặt hàng. Đối với các đơn đặt hàng, sản phẩm và các vấn đề liên quan đến hậu cần khác, bạn phải liên hệ với dịch vụ khách hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày đặt hàng.

* Vui lòng bấm vào nút “Xác nhận Giao hàng” trong vòng 6 tháng (kể từ ngày gửi hàng). Sau đó, nút sẽ chuyển sang màu xám và không thể được sử dụng để nhận thêm điểm.